Programska oprema

 

Programska oprema vam dejansko omogoče delo z računalnikom

 

Programska oprema (tudi softver ali programje) je skupek računalniških programov, ki skupaj s strojno opremo računalnika tvori celoto. Programska oprema je abstraktna zadeva, običajno pa se fizično nahaja v računalniškem pomnilniku. Programsko opremo razdelimo v dve skupini:

- sistemska programska oprema - kamor sodi operacijski sistem in podporni programi. Deli se na opracijske sisteme, razvojna orodja ter servisne ali uslužnostne programe.
- uporabniška (aplikativna) programska oprema - deli se na standardno in posebno programsko opremo. To opremo uporabnik uporablja za konkretna opravila:

 • urejevalnik besedila
 • preglednica
 • računalniške igre
 • podatkovne baze
 • dokumentni sistemi
 • grafični programi
 • brskalniki, elektronska pošta
 • načrtovanje in konstruiranje

Obstajajo različni načini licenciranja programske opreme:

 • komercialno programje
 • prosto programje
 • preizkusno programje

Treba je dobro premisliti kakšno programsko opremo potrebujemo in kakšno bomo kupili, saj je lahko le ta precej draga in lahko preseže ceno samega računalniškega sistema. Zato je potrebno dobro premisliti kaj bomo uporabljali in smiselno kupiti programe. Precej se lahko tudi privarčuje s prostim programjem, ki je lahko v nekaterih primerih enakovredno komercialnim programom, lahko pa vam celo tudi bolje ustreza.

Pokličite zdaj