Omrežje

Omrežje je hrbtenica informacijskega sistema v podjetju

Računalniško omrežje, ponavadi poenostavljeno poimenovano samo kot omrežje, imenujemo skupino računalnikov in naprav povezano skupaj, ki preko komunkacijskih kanalov lajšajo komunikacijo med uporabniki in omogoča uporabnikom deljenje virov.

Omrežje je lahko klasificirano glede na različne karakteristike.

Omrežja so lahko uporabljena za različne namene:

  • lajšanje komunikacij – z uporabo omrežij lahko uporabniki komunicirajo med seboj učinkoviteje in enostavneje preko e-pošte, takojšnjega sporočanja, telefona, video konferenc.
  • delitev strojne opreme – v mrežnem okolju lahko vsak računalnik na omrežju dostopa in uporablja strojno opremo znotraj omrežja, npr. tiskanje dokumenta na deljenem mrežnem tiskalniku.
  • delitev datotek, podatkov in informacij - v mrežnem okolju lahko avtorizirani uporabniki dostopajo do podatkov in informacij, ki so shranjene na računalnikih znotraj omrežja. Zmožnost zagotavljanja dostopa do podatkov in informacij na deljenih podatkovnih napravah je pomembna možnost v precej okoljih.
  • delitev programske opreme – uporabniki, povezani v omrežje, lahko izvajajo programe v oddaljenih računalnikih.
Pokličite zdaj